Şirket Kaynaklarının Etkin Kullanılması

Şirketler, artan rekabet koşulları nedeniyle kısıtlı ve değerli olan insan gücünü ve finansman kaynaklarını kendi iş alanlarında daha verimli değerlendirebilirler.

Filo Yönetim Uzmanlığı

Araç filosu yönetimi, gerek araç alımı, servis ve vergisel boyutuyla, gerekse de ikinci el değerlendirilmesi aşamalarında uzmanlık gerektiren bir konudur. Şirketlerin bu aşamalarda hata yapma riskleri vardır.

Ölçek Ekonomisi

Alvis, gerek bilgi birikimi gerekse ölçek ekonomisi sayesinde, araç filosu operasyonunu müşterilerine göre daha verimli yönetebilmektedir. Araç alım maliyeti, servis, sigorta ve bakım giderlerinin asgari seviyede tutulması ve araçların ikinci elde en iyi koşullarda değerlendirilmesi sonucunda düşük işletme giderleri elde edilmektedir ve bu tasarruf müşterilerimize yansıtılmaktadır.

Yasal Düzenlemeler

Yasal Düzenlemeler, Operasyonel Filo Kiralamayı araç satın almaya göre daha kârlı hale getirmektedir. Finansal Leasing'de olduğu gibi, alınan hizmet, kira faturaları ile şirketin gider hesaplarına kısa sürede yansır.

Yatırım Tasarrufu

Otomobil başına en az 15.000 $ yatırım tasarrufu sağlanır. Otomobil satın alındığında finansmanı banka kredisiyle sağlanacak olsa dahi, ödenmesi gereken ve araç bedelinin %30' u kadar tutabilen asgari peşinat, araç kiralandığında ödenmez.

Bilanço Likitidesi

Aracın finansmanı banka kredisiyle yapıldığında kredi tutarı şirket bilançosunun pasifinde yer alacaktır. Operasyonel Kiralamada kira ödemeleri bilançonun pasifinde yer almayacağından şirketin kredi olanakları zarar görmez.

Hızlı Giderleştirme İmkanı

Kira ödemeleri aynı ay giderleştirilebilir. Aracın amortisman yoluyla itfası beklenmez. Ayrıca araç satışında defter değeri ile satış değeri arasındaki farkın vergilendirilmesi de söz konusu değildir.

Düzgün Nakit Akışı

Kira dönemi süresince ödenecek tutar sabit olduğundan düzgün nakit akışı sağlanır. Beklenmeyen harcama ve giderler söz konusu değildir.

Mevcut Filonun Sermayeye Katılması

Mevcut araç filosu en iyi şekilde değerlendirilerek şirket içinde ya da bankalarda nakit olarak değerlendirildiği takdirde getirisi aylık kira bedellerinin büyük bir kısmına yetecektir.